برنامه متراژ

تفاوت بازار مسکن در شب عید ۱۴۰۰

بازار مسکن شب عید امسال را چگونه سپری خواهد کرد؟ آیا قیمت ها مجددا با جهش مواجه خواهد شد؟ این دو سوال، یکی از مهم ترین دغدغه های متقاضیان بازار مسکن در چند هفته اخیر بوده است.

از این رو در بخش «پاسخ به سوال مخاطبان» این هفته برنامه متراژ در گفت و گو با فرید قدیری کارشناس برنامه به این سوال پاسخ داده ایم.

«آداب خرید مجازی خانه» و بررسی «حال و هوای بازار مسکن در شهر مشهد» نیز دو بخش دیگر برنامه این هفته متراژ است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد