در چنین شرایطی قابل اتکاترین شاخص برای تخمین حدودی متوسط قیمت در این بازار، شاخص دلاری مسکن است.

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی در آخرین ماه تابستان علاوه بر محاسبه متوسط قیمت دلاری مسکن، کف و سقف حدودی قیمت معاملاتی مسکن را نیز محاسبه کرده و سه مظنه قیمتی از بازار ملک در شهر تهران را ارائه کرده است.