برنامه متراژ

آینده قیمت مسکن؛ جهشی، کاهشی یا گزینه سوم ؟

بسته آمار و اطلاعات جدید در بازار مسکن نه فقط تهران که در همه شهرهای کشور بیانگر عبور این بازار از فاز صعود تند قیمت است.

اما آیا در ماه های آینده، باید شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم یا اینکه گزینه های دیگری هم می تواند مطرح باشد؟

فرید قدیری در برنامه آکادمی مسکن، از نسبت هایی می گوید که براساس آن می توان مسیر آینده قیمت را برآورد کرد. در این برنامه همچنین توصیه هایی به خریداران تبدیلی مطرح شده است.

فخرالدین زاوه کارشناس مسکن هم در برنامه متراژ به سوالات مرتبط با این موضوع پاسخ می دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد