برنامه متراژ

عبور از بافت فرسوده در تامین مسکن

ساخت چهارصد هزار واحد مسکونی طرح ملی تولید مسکن در چه مرحله ای است؟ این واحدهای مسکونی در چه شهرهایی ساخته می شوند؟ اجرای این طرح چقدر به نوسازی بافت فرسوده کمک می کند؟ فرید قدیری در این قسمت از برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد