راه جهانگیری از روحانی جدا شد ؟

روایتی از یک جلسه پس از ۱۸ ماه، حاوی نکات قابل توجهی است. طبق گفته یکی از حاضران در این جلسه، بحث و جدل بین رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور به حدی بوده که رئیس مجلس مانع از قهر اسحاق جهانگیری شده است.

مدیرعامل توانیر هم در پاسخ به خاموشی‌های گسترده، بی‌آبی، استخراج رمز ارز و‌ گرمای زودهنگام را مقصر این وضع اعلام کرد و پیش‌بینی کرد که تا یکماه دیگر همین بساط هست و مردم در مصرف خانگی‌رعایت بکنند تا خاموشی‌های کمتری داشته باشیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد