روحانی از خجالت نامزدها درآمد

دولت هم بعد از مناظره اول و هم بعدا از مناظره دوم از صدا و سیما خواست که فرصت دفاع در برابر اتهاماتی که نامزدها به دولت می ‌زنند داشته باشد.

اما چنان که انتظار می‌رفت این فرصت داده نشد تا اینکه روحانی از جلسه دیروز هیئت دولت برای درآمدن از خجالت نامزدها استفاده کرد و با همان لحن کنایی همیشگی‌اش آنها را خطاب قرار داد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد