تماس رئیسی و اژه‌ای با منتقدان

در میانه خبرهای مربوط به کرونا و تغییر آرایش سیاسی در ایران، خبر تماس از طرف دفتر رئیس جمهور منتخب و رئیس تازه منصوب شده قوه قضائیه با چند نفر از دگراندیشان و منتقدان شناخته شده بیشتر از هر چیز به چشم آمد.

 گویا اولین تماس هم با احمدزیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شناخته شده برقرار شده و از خواسته‌اند که نظرات و پیشنهادات خودش را برای بهبود اوضاع با دفتر ریاست جمهوری در میان بگذارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد