مستند آزادی انتخاب فریدمن (3)

آزادی انتخاب عنوان یک مجموعه تلویزیونی ده قسمتی است . قسمت سوم: کلبدشکافی بحران

در این قسمت از مستند فریدمن، وی نشان می دهد که چگونه عدم مداخله فدرال‌رزرو در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ موثر بوده است. اشکال اقتصادهای مبتنی بر پایه طلا را در ایجاد رکود تشریح می نماید و ضمن تقدیر از کار کینز به عنوان فردی که یک راهکار برای خروج از رکود ارائه داد معتقد است که اگر بیشتر زنده می ماند به موضع طرفدارانش در مورد حجم دولت انتقاد می کرد.از نظر فریدمن اگر فدرال رزرو در زمان آغاز رکود به اندازه کافی پول منتشر می کرد، لزومی به رخ دادن رکود بزرگ نبود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد