آخرین اخبار فریدمن

۰۲:۳۵
سال هاست که دولت نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور دارد. اهمیت جایگاه اقتصادی دولت تنها مربوط به مدیریت اقتصاد از طریق وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه خود دولت به واسطه شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی به شمار می‌رود.
۰۲:۱۹
فریدمن فرضیه درآمد دائمی را در ۱۹۵۷ توسعه داد، تا توضیح دهد چگونه درآمد و سطح انتظار یک شخص برای درآمدش در آینده، بر خرجکرد او تاثیرگذار است.
۰۳:۱۷
میلتون فریدمن، با وجود این که از طبقه اقتصادی بالایی نبود، به یکی از بانفوذترین اقتصاددانان قرن بیستم تبدیل شد.
۴۸:۰۸
موسی غنی نژاد اقتصاد دادن برجسته ایرانی در توضیح تفاوت‌های علوم انسانی و طبیعی می‌گوید تفاوت علومی مثل اقتصاد و فیزیک -که متغیرها در آن‌ها اراده‌ای از خود ندارند- این است که «اراده انسان» مانع از نتیجه‌گیری‌هایی می‌شود که درباره مولکول‌ها در علم فیزیک می‌توان انجام داد. تصور اقتصاد به‌عنوان علمی شبیه به فیزیک یا زیست‌شناسی که علیت در آن‌ها جاری است این نتیجه را به دنبال داشت که در اقتصاد هم…
۵۸:۳۰
در این قسمت از آزادی انتخاب، پرفسور میلتون فریدمن از حق انتخاب مصرف‌کننده دفاع می‌کند. از نظر او مداخله دولت برای دفاع از مصرف‌کننده به اشکال مختلف باعث از بین بردن سیگنال‌های قیمتی و مانع رشد و توسعه صنایع می‌شود. دفاع از حقوق مصرف‌کننده تنها بهانه‌ای برای بروکرات های دولتی است تا بتوانند نهادهای خود را قوام دهند. بروکراسی که از آن کارمندان دولتی بهره می‌برند آن‌هم به بهانه حمایت از مصرف‌کننده.…
۵۸:۲۱
آزادی انتخاب عنوان یک مجموعه تلویزیونی ده قسمتی است . قسمت سوم: کلبدشکافی بحران
۵۸:۱۶
آزادی انتخاب عنوان یک مجموعه تلویزیونی ده قسمتی است . قسمت دوم: استبداد کنترل
۵۸:۲۶
آزادی انتخاب عنوان یک مجموعه تلویزیونی ده قسمتی است . قسمت اول: قدرت بازارها
۱