مظنونین همیشگی

«کوین اسپیسی» در فیلم «مظنونین همیشگی» نقش فردی را بازی می کند که در یک عملیات تبهکاری دستگیر شده است. او با فریب پلیس، همه چیز را گردن فردی به نام کایزر شوزه می اندازد؛ درحالی که خود او کایزر شوزه است. در دنیای واقعی، کایزر شوزه هایی که جنایت ها و جرائم را طراحی می کنند اما همه را فریب می دهند و از مخمصه می گریزند، سیاستمداران هستند. اقتصاددانان معتقدند ریشه بسیاری از رذیلت ها و جرائم در سیاستگذاری غلط نهفته است. سیاستمداران چگونه زمینه کج روی را در جامعه فراهم می کنند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد