شاهزادگان ین

مستند شاهزادگان ین تصویری از تجربه شکوفایی اقتصاد ژاپن در دوران پس از جنگ‌جهانی دوم و سقوط اقتصادی این کشور در اواخر قرن بیستم است.

تجربه شکوفایی اقتصاد ژاپن بعد از جنگ جهانی نشان می‌دهد که چگونه بانک‌های مرکزی از قدرت لازم برای ایجاد تغییرات مفید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در عین حال ایجاد بحران، حباب‌های قیمتی و نارضایتی عمومی برخوردارند. اکیچی اراکی اولین رئیس بانک مرکزی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بود، که از سوی دادگاه نظامی متهم شناخته شده و استعفا داد. در سال 1951 هنگامی که تمام نیروهای دولتی که در زندان به سر می‌بردند مورد عفو قرارگرفته و آزاد شدند، اراکی به عنوان سفیر آمریکا در ژاپن تا سال1954 مشغول به کار شد و سپس دوباره به پست ریاست بانک مرکزی بازگشت. برای جلوگیری از اقبال کمونیست‌ها در ژاپن، آمریکایی‌ها شروع به پیشبرد سیاست‌های اصلاحات اراضی و زایباتسو( سرمایه‌داران ژاپن) در این کشور کردند. و همچنین سیاسیونی که تغییر رویه داده‌بودند دوباره قدرت یافتند، کسانی مانند کیشی نوبوسکی که وزیر تجارت و صنعت زمان جنگ بود و در سال 1975 به نخست وزیری رسید. او در این سال‌ها به یک مدافع سرسخت دموکراسی تبدیل شده بود و حتی حزب لیبرال دموکراسی را نیز تاسیس کرد، یک حزب ماشینی، که چهل سال در ژاپن قدرت را در دست داشت. این مستند به پیچ و خم تحولات ژاپن بعد از جنگ جهانی می‌پردازد و توضیح می دهد که چگونه بحران‌ها در ژاپن و شرق آسیا مهندسی می شوند تا بازتوزیع مالکیت اقتصادی و اجرای قوانین را تسهیل کنند، کاری که آمریکا در مقابله با بحران نتوانست به خوبی از پس آن بربیابد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد