"مهاجرت ; اجبار یا اختیار "

کشور ما در دهه های اخیر موج های مهاجرتی چند گانه ای را تجربه کرده است . آخرین موج مهاجرتی که تقریبا در دو سال گذشته شکل گرفت ، طیف های اجتماعی بیشتری را شامل می شود. در مستند "مهاجرت ; اجبار یا اختیار " ، به دلایل مهاجرت ایرانیان در چند سال اخیر پرداخته ایم .

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد