۲۱ درصد تصادفات کل کشور در تهران رخ می‌دهد. یعنی به طور میانگین بیش از ۱۷۰۰ تصادف در روز.  ۵۳۰ محل پر تصادف و ناایمن در تهران وجود دارد. ۶۰۰ نفر به طور میانگین در اثر تصادفات در سال در تهران فوت می‌کنند.

این آمار در ده سال گذشته کاهشی بوده و به گفته پلیس طی ده سال گذشته ۴۰ درصد از تصادفات منجر به فوت کاسته شده است. ۱۸ درصد خودروهای کشور یعنی ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۷۱۶ خودرو و ۳۱ درصد کل موتورسیکلت‌های کشور (۴ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۸۸ موتورسیکلت) در تهران تردد می‌کند.

photo_2022-01-23_21-07-27

آمارها نشان می‌دهد حجم ترافیک در سال گذشته به دلیل کرونا کاهش داشته است. میانگین حجم ترافیک در سال ۹۸، ۸۷۳ کیلومتر بوده که این رقم به دلیل محدودیت‌های کرونایی در سال ۹۹ به ۶۷۷ کیلومتر می‌رسد. امسال حجم ترافیک به ۷۷۱ کیلومتر رسیده است که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است. پلیس معتقد است این کاهش به دلیل عدم بازگشایی کامل مراکز آموزشی است. 

photo_2022-01-23_21-07-21

یازده دلیل از سوی پلیس برای ترافیک‌ پرحجم تهران مطرح شده  که نخست نگاه خودرو محور مسئولین در مدیریت و توسعه شهر بوده است. راهکار پیشنهادی پلیس برای حل این چالش توسعه حمل و نقل عمومی پاک و توسعه پیاده‌راه‌ها و بازنگری در محدوده طرح ترافیک بر غلبه نگاه انسان محور در مدیریت ترافیک شهر است. عدم توسعه حمل و نقل عمومی متناسب با رشد جمعیت، وجود باربری‌های در مرکز شهر، ایجاد مراکز پرمخاطب تجاری و اداری، برگزاری نمایشگاه‌های پرمخاطب، عدم نظارت سیستمی بر عملکرد موتورسواران، عدم توسعه مناسب سامانه‌های هوشمند مدیریت و کنترل ترافیک، نواقص زیرساختی شبکه معابر تهران، عدم تحقق دولت الکترونیک و مراجعات حضوری مردم به سازمان‌ها، بازدارنده نبودن قوانین و مقررات و عدم به روزرسانی تجهیزات پلیس دیگر چالش‌هایی است که از سوی پلیس به عنوان ریشه معضلات ترافیکی تهران شناسایی شده است.