به گزارش اکو ایران ، در فضای مجازی تصاویری منتسب به مرتضی طلایی عضو سابق شورای شهر در یکی از باشگاه های ورزشی کانادا منتشر شده بود و از زندگی او در این کشور خبر داده بود . 

طلایی در گفتگو با اکو ایران گفت که در خانه اش نشسته است  و اگر کسی با او کاری دارد می تواند به شماره همراه او تماس بگیرد .