به گزارش اکوایران، قیمت مسکن در آخرین ماه سال 1400 رشدی ناگهانی پیدا کرده و به بالاترین سطح افزایش ماهانه خود در یک سال گذشته رسید.

اما این افزایش قیمت را صرفا نمی توان از یک زاویه مورد ارزیابی قرار داد. چرا که بررسی رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران در اسفند ماه سال های اخیر همواره حاکی از جهش قابل توجه متوسط قیمت در این مقطع داشته است.

ازسوی دیگر رصد تورم نقطه ای مسکن نیز نشان از آن داشته که این شاخص همچنان در سراشیبی قرار گرفته است.

رکوردزنی رشد ماهانه قیمت مسکن در پایان 1400

طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی در آخرین ماه سال 1400 قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران به طور متوسط به 35 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و نسبت به ماه قبل در حدود 6.2 درصد رشد داشته است.

پیش از این متوسط قیمت مسکن در تهران در بهمن ماه در سطح 33 میلیون و 56 هزار تومان به ثبت رسیده بود.

سنت رشد ماهانه قیمت ها در اسفند 1400

با این که تورم ماهانه مسکن در تهران رکورد بالایی را ثبت کرده اما مقایسه این شاخص با ماه های دیگر نشان از سنت همیشگی این رکوردزنی داشته است. به طور کلی در اسفند 1399 نیز رشد ماهانه قیمت مسکن از بهمن ماه همان سال 3 واحد درصد بیشتر رشد داشته و به 6.6 درصد رسید.

اتفاقی که با همین محتوا در سال های گذشته نیز به ثبت رسیده بود. در ادامه روند تورم نقطه ای قیمت نیز در این ماه نشان از تداوم آهنگ کاهشی رشد سالانه قیمت داشته است.

مسکن

روند نزولی تورم نقطه ای قیمت در اسفند 1400

قاب دیگر مقایسه قیمت مسکن می تواند از طریق رشد نقطه ای صورت بگیرد. در همین رابطه مقایسه قیمت مسکن تهران در اسفند 1400 با موقعیت مشابه خود در سال 99 نشان می دهد تورم نقطه ای این بخش برابر با 16 درصد ثبت شده است.

این تورم از آبان 99 تا کنون در سراشیبی قرار گرفته و هر ماه از افزایش نقطه ای آن کاسته شده است.

اکنون نیز در کمترین میزان خود در 17 ماه اخیر قرار گرفته و حاکی از تداوم این روند بوده است.

کاهش ماهانه تعداد معاملات در اسفند 1400

طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی در آخرین ماه 1400 تعداد معاملات انجام شده در حوزه مسکن تهران برابر با 6 هزار و 834 فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل 19.9 درصد کمتر بوده است.

این کاهش در حالی رخ داد که در بهمن ماه 1400 نیز افتی 13 درصدی در این متغیر ثبت شده بود.

مسکن