سند منتشر شده از سفره ۶۰۰ میلیون تومانی شهردار تهران  برای مدیران شهرداری تهران موضوعی بود که امروز در انتهای جلسه هم اندیشی شهردار و اعضای شورای شهر تهران به آن پرداخته شد .

اعضای شورا اما تمایلی ندارند درخصوص آن سخنی بگویند . ناصر امانی عضو شورای شهر تهران می گوید این موضوع در جلسه هم اندیشی مطرح نشد و این خبر را تنها در فضای مجازی دیده و نمی تواند قطعی در خصوص آن اظهار نظر کند .

 علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران هم می گوید درخصوص این سند در انتهای جلسه صحبت شد و توضیح داده شد که این ارقام غیر واقعی است اما توضیحات بیشتر را باید شهرداری در این خصوص بدهد .

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهردار تهران هم تصویر منتشر شده درخصوص هزینه افطاری مدیران شهری را غیرواقعی می داند و به اکو ایران می گوید :‌تصویر منتشر شده از هزینه های افطاری مدیران شهرداری واقعی نیست و چنین سندی را دفتر شهردار تایید نکرده و ما به ازای بیرونی هم ندارد . در مجموعه شهرداری چنین سندی وجود ندارد و یا عکس فتوشاپی است . این عددهای سنگین برای اجاره موکت و .. به طنز شبیه است و خنده دار است .

او درخصوص این که آیا شهرداری هزینه های مراسم های افطاری خود را منتشر و شفاف می کند گفت :‌اگر قانون چنین الزامی را کرده باشد حتما این کار را خواهیم کرد .

پیش از این کانال خبری شهرما سندی را منتشر کرده بود که نشان داد  که در گردهمایی فصلی مدیران شهرداری در اولین روز ماه رمضان بالغ بر ۶۴۰ میلیون تومان از جیب مردم تهران خرج شده که بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از این مبلغ صرفا هزینه پذیرایی افطار بوده است.

طبق سند منتشر شده  هزینه این مراسم دفتر شهردار برای دوهزار نفر سفارش شام و افطار داده است، آن هم در حالی که تعداد کل مدیران شهرداری که به این مراسم دعوت شده بودند، حدود هزار و چهارصد نفر است و گفته می‌شود کمتر از هزار نفر در مراسم حضور یافته‌اند.