براساس آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با موضوع مسافرت در ایام نوروز ،یک سوم از افراد بالای ۱۸ سال بیان کردند در ایام عید نوروز به سفر (خارج از شهرستان محل سکونت) رفتند.

98

۳۲.۵ درصد از پاسخگویان بیان کردند در ایام عید نوروز به مسافرت (بیرون از شهرستان محل سکونت خود) رفتند و در مقابل ۶۷.۵ درصد مسافرت نرفتند. بیشترین مسافرت‌ها به سه استان خراسان رضوی، مازندران و گیلان انجام شده است.

در ادامه از کل پاسخگویان پرسیده شد: «درصورتی که در ایام عید به مسافرت می‌رفتید، ترجیح شما برای سفر کجا بود؟» استان خراسان رضوی و شهر مشهد با ۱۷ درصد در صدر انتخاب مردم است. استان‌های مازندران، هرمزگان، فارس و گیلان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

99

مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی مانعی مهم در مسافرت نرفتن افراد در ایام نوروز

از کسانی که در ایام عید نوروز مسافرت نرفتند پرسیده شد: «به چه دلیل در ایام نوروز به تعطیلات نرفتید؟» ۳۱.۳ درصد به مسائل و مشکلات مالی، ۲۰.۷ درصد به مشغله کاری، ۱۹.۲ درصد به شیوع ویروس کرونا، ۸.۱ درصد به ترجیح گذران تعطیلات در محل سکونت خود، ۶.۲ درصد به نامساعد بودن حال جسمانی و روانی، ۳.۴ درصد به نامساعد بودن وضعیت آب و هوا و ۹.۸ درصد به سایر موارد (شلوغی جاده‌ها، مهمان داشتن، فوت بستگان و ...) اشاره داشتند. ۱.۳ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

نظرسنجی با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور (شهر و روستا) و اندازه نمونه ۱۵۹۱ نفر به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ ۲۷ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط ایسپا اجرا شده است.