به گزارش اکو ایران ، براساس آمارهایی که به تازگی شهرداری تهران منتشر کرده ، محله تهران پارس غربی در منطقه ۱۴ با جمعیتی بالغ بر ۱۲۵ هزار نفر پر جمعیت ترین محله تهران است. محله تهرانپارس غربی در منطقه ۴ شهرداری تهران و منطقه ۸ شهرداری تهران قرار دارد.

این محله از جنوب به خیابان دماوند و محلات آشتیانی و سرخه حصار و از شمال به بزرگراه بابایی و خیابان استخر و محله قنات و مجید آباد و از غرب به بزرگراه شهید باقری و کوی نارمک و اوقاف و از شرق با بلوار پروین و محله های جوادیه و گلشن محدود می شود.

بلوار شاهد به عنوان محله جداکننده دو محله تهرانپارس غربی و تهرانپارس شرقی است. شهرک هایی نظیر شهرک پارس، شهرک فرهنگیان و شهرک امید در بلوار امید قرار دارند.

همچنین منطقه ۹ با جمعیتی حدود ۱۷۴ هزار نفر کم ترین جمعیت را در بین مناطق تهران دارد.

محله فتح در منطقه ۹ با جمعیت ۸۶،نفر کم جمعیت ترین محله تهران است. محله فتح در استان تهران و در محدوده‌ی جنوب غربی شهر تهران واقع شده است. این محله در منطقه ۹ شهر تهران قرار گرفته است و از شرق با خیابان کاربر، از جنوب با بلوار زرند و بلوار بهار و از غرب با بزرگراه فتح محدود شده است و با محله‌های ‌فرودگاه مهرآباد، خلیج فارس شمالی، تهرانسر شمالی، هفده شهریور، شهرک امام خمینی، سرآسیاب مهرآباد مجاورت دارد.

این محله در محدوده‌ی طرح ترافیک و زوج و فرد نیست و از اماکن مهم این محله می‌توان به پارک شادفر اشاره کرد.

منطقه ۲۲ با جمعیتی حدود ۳۰ نفر در هکتار  کمترین تراکم جمعیتی در بین مناطق دارد.منطقه ۴ با جمعیتی بالغ بر ۹۲۰ هزار نفر بیشترین جمعیت در مناطق تهران دارد.

منطقه ۱۰ نیز  با جمعیتی حدود ۳۹۹ نفر در هکتار بیشترین تراکم جمعیت در بین مناطق را دارد.

500