به گزارش اکو ایران ،پیشرفت عمرانی برخی پروژه های شهری اندک است . به تازگی گزارشی از وضعیت پروژه‌های عمرانی سطح شهر تهران تهیه شده که نشان می‌دهد میزان پیشرفت پروژه‌‌‌های جدید عمرانی مناطق شهرداری تهران با گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، به‌‌‌ طور متوسط بین صفر تا ۶‌درصد بوده است.

محمد آقامیری رییس کمیته عمران شورای شهر تهران به اکو ایران می گوید : امسال یک بازرسی ویژه بر روی پروژه های محلی  22 منطقه انجام دادیم ، براساس یافته های این  نظارت های محلی ؛بیشتر این پروژه ها درمرحله مناقصه بودند، البته طبیعی است و سال های قبل هم همین طور بوده است .

وی ادامه داد : در ابتدای سال همه پروژه ها که ردیف بودجه دارند به مرحله مناقصه می روند اما در ماه های نخست سال که بهترین فصل برای کار است و می توان با سرعت فعالیت های اجرایی را پیشت برد نباید صرف کارهای اداری و پشت میزی شود .

 آقا میری اضافه کرد :  برنامه ریزی کردیم برای پروژه  سال های آینده ،از همین  نیمه دوم  امسال پروژه هایی که قرار است در ردیف بودجه قرار بگیرد فعالیت های مطالعاتی اش آغاز شود . سال بعد به محض  آغاز سال مالی و کاری استارت پروژه ها برای اجرا بخورد نه این که پروژه ها تازه کار اداری و انتخاب مشاور و... انجام شود و  3 تا 9 ماه  طول بکشد و اعتبار و ردیف هم  از بین برود و کاری  هم پیش نمی رود .

 مدتی پیش آقا میری پیشنهاد کرده بود که روزشمار فعالیت های عمرانی برای آگاهی مردم از روند پیشرفت آن دوباره فعال شوند . او گفته بود در حال حاضر در سطح شهر تهران پروژه های خوبی زیر مجموعه معاونت عمرانی فعال شده است. بیش از ۲۰ پروژه فرامنطقه ای- جدای از پروژه های توسعه محلی مناطق-  در حال فعالیت است که متاسفانه مردم از آن اطلاعی ندارند. پیشنهاد می کنم بالای سر تمام این کارگاه ها تابلوهای روزشمار برای افتتاح نصب شود. ضمن اینکه بنرهایی را به همراه عکس های مربوطه در کنار این کارگاه ها نصب کنند تا معلوم شود که این پروژه چیست؟ و چه گره گشایی را در صورت انجام برای مردم و شهروندان ایجاد می کند.

علی اصغر قائمی عضو دیگر کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم  درباره پیشرفت پروژه‌های عمرانی در سه ماهه نخست سال می گوید: در برخی مناطق پروژه‌های عمرانی نزدیک به صفر بود که جای گله‌مندی دارد، اعلام شد منابع لازم به این پروژه‌ها اختصاص داده نشده است.گزارش خزانه‌دار شورای شهر هم نشان می‌داد در برخی مناطق در حوزه درآمدها و کسب نقدینگی عملکرد ضعیفی داشته‌اند که این مناطق باید تلاش بیشتری داشته باشند.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، باید خط‌‌‌کش خود را برای اندازه‌‌‌گیری پیشرفت پروژه‌‌‌ها تغییر داد و با استفاده عملیاتی از سیستم کنترل پروژه، میزان پیشرفت پروژه‌‌‌های دارای ردیف که بودجه به آن‌ها اختصاص داده شده است، مورد ارزیابی قرار گیرد.‌