به گزارش اکوایران،سندالزامات تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری شهرداری تهران فردا در صحن شورا بررسی می شود .در این سند تاکید شده شهرداری گزارش عملکرد برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران را به همراه مواد و احکام محقق نشده برنامه پنجساله دوم و سوم ارائه کند.

 همچنین به شهرداری مهلت داده شده تا پایان مهرماه لایحه برنامه چهارم  راتهیه و به شورای شهر ارائه کند. در بخش اولویت ها و محورهای اساسی برنامه چهارم مدیریت شهری به ۱۹ سیاست و راهبرد اشاره شده است . نخست کاهش ترافیک و مطلوبیت بخشی به حمل و نقل عمومی با رویکرد کاهش آلودگی هوا و بهره گیری از حمل و نقل پاک و انسان محور . از دیگر سیاست های تاکید شده در این سند می توان به  توسعه فضای سبز صیانت و حفاظت از باغات ، ارتقاء وضعیت ساماندهی کالبدی شهر تهران ، ساماندهی و صیانت از حریم پایتخت ارتقاءعدالت در دسترسی و توزیع عادلانه زیرساخت‌ها و توسعه متوازن مناطق و محلات،ساماندهی اسکان جمعیت با رویکرد کاهش فاصله اجتماعی شمال-جنوب ،ارتقاءمعماری ایرانی اسلامی در بناهای شهری، حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری به منظور ایجاد تمدن نوین اسلامی و بهسازی نوسازی و بازسازی بافت فرسوده شهری تهران ،ایمن سازی و کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی و غیر مترقبه و افزایش ایمنی و بهبود تاب‌آوری شهر، بهبود مدیریت بحران و ارتقاء کیفیت دفاع غیرعامل شهر تهران،کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر، افزایش مشارکت های اجتماعی با ایجاد بسترهای کارآفرینی رویکرد خانواده محوری، مسجد محوری و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی،کاهش هزینه های اداره شهر ارتقای نظام مدیریت مالی شهر و سرمایه گذاران بخش خصوصی و ایجاد منابع پایدار ،ارتقاء زیرساخت های تصمیم سازی داده محور مبتنی بر فناوری های نوین به منظور ایجاد شفافیت ،بهبود نظام مدیریت شهری و هوشمندسازی یکپارچه سازی سامانه های شهرداری تهران ،ایجاد نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر تهران، اصلاح فرآیندهای کاری در شهرداری به منظور پیشگیری از فساد اداری و پایش و نظارت بر حسن انجام برنامه ها اشاره کرد .

3666

در بخش الزامات اجرایی تدوین برنامه چهارم ،شهرداری تهران مکلف شده از به کارگیری ساز و کار مناسب برای تعامل و مشارکت ذی نفعان کلیدی از جمله نخبگان و اساتید دانشگاهی، نیروهای جهادی مسجد محور ،گروه های اندیشه ورز، سازمان های مردم نهاد و تشکل های تخصصی در تدوین لایحه و اسناد برنامه با بهره‌گیری از نظرات نگاه  و روحیه انقلابی و عمل جهادی آنها است .بهره مندی موثر از تجارب کلان شهرهای اسلامی  ومراکز پژوهشی و انجمن‌های علمی و اسلامی در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت های مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی و سازمانی و کارشناسی شهرداری تهران در تدوین برنامه  وبهره گیری از نتایج ارزیابی طرحهای جامع و تفصیلی و پایش آسیب شناسی برنامه های ۵ ساله قبلی ازدیگر الزامات این برنامه است .

در بخش رویکردها به تحقق شهر تهران به عنوان شهری و مقاوم حمل و نقل روان با رفاه عمومی و زیرساخت های مناسب با تعدیل نابرابری ها و همراه فضای عمومی متنوع و گسترده به عنوان الگوی جهان اسلام و توجه به برنامه ریزی مسئله محور با ارائه با جدول اهداف کمی و پرهیز از برنامه ریزی جامع اشاره شده است .

محمد آخوندی ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره آغاز برنامه تدوین برنامه چهارم شهر تهران می گوید: گرچه برای برنامه چهارم مدیریت شهری تهران نیازمند مشورت اساتید و برخی مراکز خارج از شهرداری هستیم اما معتقدیم توان نگارش برنامه چهارم در مجموعه شهرداری تهران وجود دارد.

به گفته او شاید بتوان ایده آل ها و آرزوهای یک شهر مدرن هوشمند اسلامی را در سند برنامه  توسعه ای چهارم گنجاند اما به نظر می رسد برنامه باید به واقعیت نزدیک باشد و ضرورت ها، اولویت ها و امکانات شهر نیز در آن لحاظ شود. برنامه چهارم مانند برخی از برنامه های گذشته تخیلی نباشد و به گونه ای تدوین شود که امکان تحقق آن نیز وجود داشته باشد.

امیر شهرابی ، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران هم درباره 4 ساله شدن برنامه چهارم می گوید :‌ قرار است برنامه‌های میان مدت ۴ ساله متناظر با دوره‌های مسئولیت مدیریت شهری شهرداری های کشور تهیه و تدوین شوند تا موضوع پاسخگویی و ارزیابی عملکرد هر دوره مدیریت شهری متناسب با برنامه تدوین شده برای مردم قابل سنجش و رصد باشد.

به گفته او ۱۱ کمیته تخصصی شامل اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری، هوشمندسازی، توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، مالی و اقتصاد شهری و منابع و مصارف برنامه در تدوین برنامه یاری خواهند کرد.