به گزارش اکو ایران ،رای تازه دیوان عدالت اداری دوباره موضوع  قانونی بودن و غیرقانونی بودن حضور زاکانی در شهرداری را زنده کرد. براساس رای دیوان عدالت اداری آیین نامه انتخاب شهرداران فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شده بود و همه شهرداران شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران باید دارای سوابق مرتبط شغلی باشند. 

برخی از کارشناسان حقوقی معتقد بودند که  براساس این رای، تصدی شهرداری زاکانی خلاف صریح قانون است.

اما مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در نشست صمیمانه با اهالی رسانه در خصوص حکم جدید دیوان عدالت اداری و احتمال رفتن زاکانی از شهرداری به شوخی گفت: خوشحال نشوید این سوال و پاسخ دیوان به شهردار تهران مرتبط نمی‌شود و او از شهرداری رفتنی نیست.

علی دشتی حقوقدان  هم  با تاکید براین که با این رای دیوان، نمی توان استدلال بر غیر قانونی بودن شهرداری آقای زاکانی کرد به اکو ایران گفت :‌ دادخواستی مطرح شده مبنی بر ابطال  آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و این بدان معناست که با صدور  رای جدید دیوان این آیین نامه همچنان پابرجاست. 

برخی براساس این رای تفسیر کرده اند که چون این دستورالعمل قانونی است تصمیماتی که برخلاف آن گرفته شده غیرقانونی است مانند حکم آقای زاکانی که مشخص نیست چگونه از این رای این استدلال صورت گرفته است. چرا که با این رای استمرار قانونی بودن آیین نامه مذکور تایید شده است.

دشتی تاکید کرد: جدا از این که انتخاب علیرضا زاکانی در آن زمان برخلاف دستورالعمل مصوب بر اساس آیین نامه مذکور بوده و براساس نامه یک مدیرمیانی سازمان اداری و استخدامی و بر خلاف قانون صورت گرفته است، اما درحال حاضر قانونی و غیر قانونی تشخیص دادن شهرداری زاکانی مورد خاصی است که روند قانونی خود را باید طی کند  

و در نهایت این رای در سرنوشت آقای زاکانی اثری ندارد.