به گزارش اکوایران،با وجود تشکیل قرارگاه حمل و نقل و تاکید مدیران شهری به موضوع حمل و نقل عمومی و مترو ، هنوزجلسه ای با حضور تمام اعضای هیات مدیره شرکت مترو برگزار نشده ، گفته می شودبعد ازاستعفای دو معاون شهردارعملا برگزاری جلسات مجمع شرکت مترو بارها به تعویق افتاده است .

 سید جعفرتشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران دراین رابطه به اکو ایران می گوید:درخصوص هیات مدیره مترو در جلسات گذشته شورای شهر تذکر داده و خواسته ایم نه تنها در مترو در سایر شرکت های شهرداری که هنوزهیات مدیرهایشان را  به طورکامل مستقر نکردنداین اتفاق به سرعت انجام شود .

او ادامه می دهد:‌درهرشرکتی تا مادامی که هیات مدیره جدید منصوب نشده ویا استعفایی توسط مجمع  مورد قبول قرار نگرفته باشد اعضا همچنان مسئولیت دارند و می توانند جلسات را تشکیل بدهند و تصمیمات لازم را تا آن زمان بگیرند اما این مطلب که باید تسریع شود حرف درستی است امیدواریم  تذکرات نتیجه بخش باشد .

تشکری هاشمی یادآوری می کند : تغییرات در هیات مدیره مترو که مصوب شده باشد ندیده وبه طور رسمی خروج  معاون های  شهردار را نشنیدم  و تا مادامی که درمجمع عضویت دارند در این حوزه مسئولیت دارند .

او درخصوص بودجه اندکی که از ابتدای سال تاکنون به مترو تزریق شده هم توضیح می دهد :‌اختصاص بودجه برای ساخت مترو از محل بودجه های نقد منطقی نیست و باید ساخت مترو از محل بودجه های غیر نقد و مجتمع های ایستگاهی ، اوراق مشارکت ،تهاتر و... دنبال شود.

که این اتفاق هم افتاده است و خط جدید مترو از محل منابع غیر نقد به قرارگاه خاتم واگذار شده است و برای واگن نیز مذاکراتی با شرکت مپنا صورت گرفته از محل منابع غیر نقد صورت گرفته ، اما سرعت کند است و با جهش و انقلابی که در این حوزه نیاز داریم فاصله داریم .

امیدواریم چرخ های توسعه مترو با سرعت بیشتری به حرکت بی افتد .   با توجه به عقب ماندگی های این حوزه نیاز به  حرکت های بزرگ تر  و تاثیر گذار تر هستیم . ناصرامانی عضو دیگر شورای شهر تهران هم درباره سهم اندک مترو ازبودجه تخصیص یافته می گوید :‌تا آن جا که می دانم به مترو کمک شده اما در مجموع به بخش عمرانی اعتبارات کمی تخصیص داده شده که علت آن هم وضعیت نا مناسب درآمدهای شهرداری بوده ولی خرداد ماه درآمدهای شهرداری افزایش داشته است و امیدواریم در گزارش تازه شهرداری بیش از هزینه های جاری به مترو تخصیص داده شود .

 امانی تاکید می کند که من از همان ابتدا اعلام کردم شهرداری تهران باید اولویتش را برای حمل و نقل بگذارد. هم در تخصیص بودجه و هم در تشکیل قرارگاه حمل و نقل. جزء کسانی هم بودم که به گزارش عملکرد قرارگاه حمل و نقل ایراد گرفتم و گفتم این قرارگاه خروجی نداشته است. دست کم باید خروجی این قرارگاه این باشد که  مقداری در حوزه مترو و حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو قدم های بزرگ تری برداریم  که این مسائل در گزارش آنها مورد اعتراض ما بود. امیدواریم که  در سه ماهه دوم امسال این مشکل را با افزایش درآمد های شهرداری جبران کنند.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران هم در خصوص بی توجهی بودجه ای به موضوع مترو می گوید :‌ما در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا هستیم و باید دغدغه  اصلی مان  کاهش آسیب های اجتماعی باشد ولی همگی به خاطر شرایطی که تهران دارد  به این که اولویت یک توسعه ناوگان حمل و نقل است رسیده ایم  و این نگاه واقعی تری است و برای خود شهرداری هم همین طور است.

ابوالفضل فلاح ، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم چندان به بی مهری مالی به مترو را قبول ندارد او به اکو ایران می گوید :‌در 4 ماهه نخست سال اعتبارات خوبی برای مترو در نظر گرفته شده از هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت که به صورت نقد به مترو تزریق می کنیم و تا اعتبارات غیر نقدی که برای مترو پیش بینی شده است .  مدیران شهری خوش بین هستند که در ماه های پیش رو با رونق درآمدی ایستگاه هایی که مدت هاست نیاز به اندکی اعتبار برای بهره برداری برسند به بهره برداری برسند .