این روزها فیلم های کوتاه زیادی از فضا های داخلی واگن های مترو منتشر می شود ، فیلم های کوتاهی از رقص مسافران و آوازخوانی که واکنش های متفاوتی را هم در پی داشته است .

مهدی شایسته‌اصل،مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه در این رابطه به اکوایران می گوید :‌بسیاری از این فیلم ها و کلیپ ها مربوط به  زمان های گذشته هستند و برخی از آنها مشخص است مثلا در زمستان اتفاق افتاده و روز اول ماه رمضان که یک فصل گرم و لباس مسافران متفاوت است آن را منتشر می کنند که بگویند روز اول ماه رمضان متروی تهران به این صورت است ، استنباطم این است که پشت برخی از این کلیپ ها افرادی هستند که سعی دارند ،هجمه فرهنگی به این دوره مدیریت شهری و چه به سیستم وارد کنند که ما را به یک رفتار حاشیه ای ببرد.

وی ادامه می دهد :‌ وظیفه اصلی ما عبور و مرور مردم و کمک به یک شرایط امن و آرامش روانی برای همه مسافران است که در آنجا تردد می کنند؛ چه دست فروشان آرامششان را به هم بزنند و چه عده ای از طریق ایجاد یک فضای غیرشرعی فضا را به هم بزنند،ما باید با همه اینها مقابله کنیم.

وی با اشاره به این که بازنشر رفتاری که سال های گذشته یا در دوره دیگری بوده در یک روز خاص در فضای مجازی ایجاد فضای روانی است گفت :  همه افرادی که تخصص و سواد رسانه ای دارند متوجه می شوند اینها بیشتر از این که به دنبال این باشند که  کمک کنند به این که جلوگیری شود، به دنبال این هستند که بازنشر فساد کنند و ما این را نمی پذیریم.