مهدی حق باعلی، اقتصاددان در گفت و گو با «اکوایران» ضمن بررسی روند بازار مسکن از سال ۱۳۹۰ معتقد است که به دلیل هم سویی این بازار با نرخ ارز، روند قیمت دلار آینده بازار مسکن را تعیین خواهد کرد.