بازگشت بازار ؟!

بر خلاف جو پرفشار دیروز در طرف عرضه و حضور چشمگیر فروشندگان در #صف های فروش، امروز بازار در بسیاری از نمادها متعادل یا #مثبت معامله میشود...

آیا روزهای اخیر فرصت خرید برای معامله گران بود؟ بازار #سیگنال پایان #اصلاح را صادر کرده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد