بورس پشت مقاومت یک میلیون و 500 هزار واحد

بورس تهران در حالی معاملات خود را در قیمت های مثبت آغاز کرد که با برخورد شاخص کل به سقف یک میلیون و 500 هزار واحد، عرضه بر تقاضا غالب شد و شاهد فشار فروش بودیم. البته که هرچه جلوتر میآییم، از هیجان فروش کاسته میشود. به نظر میرسد بازار با همین روند ادامه پیدا کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد