حکمرانی تقاضا بر ترس سهام داران

در جریان معاملات امروز و تقاضا‌های امیدوار کننده روز گذشته، گروه‌های مختلف بورسی پشت سر هم تحت تاثیر تقاضا قرار گرفتند و سبز پوش شدند. باید منتظر باشیم تا ببینیم بار دیگر عرضه و ترس بر بازار غلبه می‌کند یا خیر.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد