خروج مشهود حقیقی ها

امروز یکبار دیگر شاهد رفتارهای هیجانی در بورس بودیم.

در نیمه ابتدایی بازار با خروج هزار میلیارد پول از بازار رو به رو بودیم که نشان می دهد سهامداران ترس از اصلاح دوباره شاخص دارند. اما تا این لحظه از بازار شاخص یک میلیون و چهارصد را حفظ کرده است. باید دید به رغم هیجان در فروش سهم ها، حمایت های حقوقی ها به کمک بازار می آید یا خیر.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد