روزهای تکراری بازار

در بازار امروز مانند روزهای گذشته شاخص افت کرد و ارزش معاملات نیز بسیار پایین بود. بسیاری از سهم ها تقریبا در صف فروش قفل شده اند و معاملات کمی می شوند.

البته که خرید حقوقی ها قابل توجه است و در سهم های بانکی به چشم میخورد. باید دید با خریدی که امروز داشتند بازار حرکتی می کند یا خیر؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد