تصمیم‌هایی که فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا برای نرخ بهره خواهد گرفت و سیگنال‌هایی که به بازار می‌دهد، بدون تردید بازارها را دستخوش نوسان خواهد کرد.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز ضمن بررسی رویدادهای هفته پیش رو، توضیح می‌دهد که فدرال رزرو چه سیگنالی به بازار خواهد داد و چرا سرمایه‌گذاران باید در این هفته، محتاط‌تر باشند.