علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری می گوید:هر شرکتی که به پول نیاز دارد می تواند به بانک عامل خود مراجعه کند، تضامین و وثایق مورد نیاز را به بانک تحویل دهد و بانک قسمتی از این اوراق را در اختیار آن ها می گذارد.

شرکت ها از طریق این اوراق می توانند بدهی خود را پرداخت کنند یا  این اوراق را در بورس یا فرابورس به فروش برسانند و از محل وجه نقد آن مشکلات مالی خود را حل کنند.

بانک مرکزی  ۱۳ حدود هزار میلیارد تومان را برای سال ۱۴۰۱ هدف گذاری کرده است.

در واقع اوراق گام بدون اینکه نظام مالی، خلق نقدینگی داشته باشد می تواند به تامین مالی بنگاه خصوصی کمک کند.