رابطه اخلاق و اقتصاد - بخش دوم

در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو، درباره رابطه اخلاق و اقتصاد گفت‌وگو و تبادل نظر انجام شده است. در این نشست که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ در دفتر روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد؛ علاوه بر تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران سایر شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود درباره اثرگذاری شرایط اقتصاد ایران بر فرهنگ و اخلاق را به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.

در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌وگو، درباره رابطه اخلاق و اقتصاد گفت‌وگو و تبادل نظر انجام شده است.

 در این نشست که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ در دفتر روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد؛ علاوه بر تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران سایر شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود درباره اثرگذاری شرایط اقتصاد ایران بر فرهنگ و اخلاق را به بحث و گفت‌وگو گذاشتند.

در بخش دوم از هفتمین نشست هم‌اندیشی و گفت‌وگو با موضوع رابطه اخلاق و اقتصاد، دیدگاه‌های تعدادی از شرکت‌کنندگان از جمله محمد ماشین‌چیان و علی میرزاخانی در ارتباط با اهمیت و رویکردهای مختلف در مورد اخلاق و اقتصاد ارایه شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد