یعنی مهریه خود را ببخشد. در عوض، مرد نیز به او حق طلاق را اعطا کند. برای این کار هر دو باید هم زمان به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. در آنجا زن بخشش مهریه‌اش را ثبت کند و مرد به او وکالت در طلاق بدهد. ممکن است یکی از طرفین بعد از دریافت سندهای مربوط به توافق خود، با طرف دیگر همکاری نکند.

برای این که زن چنین اقدامی بکند، نیاز است که با وکلا و افراد متخصص در این زمینه مشورت کند. همه جوانب برای اتخاذ چنین تصمیمی باید به طور دقیق سنجیده شود. داشتن حق طلاق می‌تواند مراحل دادخواست طلاق از طرف زن را کوتاه‌تر کند. با این حال، هیچ اقدام قانونی در این زمینه بدون مشورت وکیل نباید انجام گیرد.

بخشیدن مهریه در ازای گرفتن حق طلاق

مهریه و حق طلاق هر دو بسیار پر اهمیت هستند. مهریه حقی است که قانون بر گردن مرد گذاشته است. تا زمانی که زن آن را نبخشد، راه دیگری جز پرداخت آن برای مرد باقی نمی‌ماند. بخشش مهریه مثل مطالبه مهریه حق قانونی زن به شمار می‌رود. هر زمانی که زن مایل باشد، می‌تواند مهریه را تمام و کمال ببخشد. بخشش مهریه اما ربطی به حق طلاق ندارد. زن حتی می‌تواند حتی بدون طلاق هم مهریه‌اش را مطالبه کند. 

لازم است که هر تصمیمی درباره این دو مقوله گرفته می‌شود، به طور رسمی ثبت شود. تنظیم حق طلاق و مهریه حتی با وجود شاهد هم بدون ثبت شدن در دفتر اسناد رسمی وجهه قانونی ندارد.

ممکن است مرد تنها در صورت بخشیدن مهریه به زن حق طلاق بدهد. این مسئله اصلاً اجباری نیست. یعنی زن می‌تواند از مرد طلاق بگیرد. مهریه‌اش را هم دریافت کند. مراحل دادخواست طلاق از طرف زن می‌تواند بدون بخشش مهریه هم پیش برود.

وجود وکیل در کنار زن و مرد برای آگاهی بخشی ضروری است. ممکن است زن بعد از بخشش مهریه متوجه شود با مدرک حق طلاقی که در دست دارد کاری نمی‌تواند بکند. یعنی مدرک ناقص است و ارزشی که زن فکر می‌کند ندارد. یعنی حتماً برای طلاق به رضایت مرد نیاز دارد. 

اهمیت ویژگی‌های حق طلاق

حق طلاق باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا در دادگاه اعتبار آن برای زن کافی باشد. یکی از ویژگی‌ها این است که باید بلاعزل باشد. یعنی مرد هرگز نتواند آن را ساقط کند. اگر حق طلاق دارای توکیل باشد، زن می‌تواند وکالت آن را به وکیل منتقل کند. ویژگی دیگر این است که حق طلاق باید حق اسقاط در تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی داشته باشد. به این ترتیب، پس از صادر شدن رأی دادگاه مرد حق اعتراض برای باطل کردن آن را ندارد.

با چنین حق طلاقی زن می‌تواند در صورت تمایل مهریه‌اش را به مرد ببخشد. زن بعد از بخشیدن مهریه می‌تواند تصمیمش را تغییر دهد. در واقع، متنی که برای بخشش مهریه تنظیم شده بسیار مهم است. ابرا کردن مهریه می‌تواند خیال مرد را نسبت به بخشش مهریه راحت کند. مراحل دادخواست طلاق از طرف زن می‌تواند با بخشش نصف مهریه ادامه یابد. زن می‌تواند برای گرفتن حق طلاق از مرد نصف مهریه‌اش را به طور قانونی ببخشد. برای چنین کاری نیز حتماً باید با وکیل مسلط بر مراحل کار مشورت شود.

مهریه تنها حقی نیست که زن می‌تواند از مرد بگیرد. اجرت المثل از حقوق دیگری است که مرد در زمان طلاق باید مطابق با قانون آن را پرداخت کند.

اجرت المثل زن چیست و چطور تعیین می‌شود؟ 

اجرت المثل در زمان طی کردن مراحل دادخواست طلاق از طرف زن یا مرد به زن تعلق می‌گیرد. این مبلغ به ازای کاری است که زنان در مدت زناشویی در خانه انجام می‌دهند. کارهایی که از نظر قانون و شرع وظیفه زن نیستند. اما عرف آنها را وظیفه زن دانسته است. در زمان طلاق زن می‌تواند بهای خدماتی که در خانه داده است دریافت کند. این مبلغ متغیر است و برای هر زنی بر اساس موقعیت و کارهایی که انجام داده است تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، کارهایی مثل تمیز کردن خانه، شیر دادن به فرزند و آشپزی از وظایف زن نیستند. برای انجام این کارها در خانه زن می‌تواند اجرت المثل بگیرد. باید به این نکته توجه شود که زمانی این حق به زن تعلق می‌گیرد که این کارها به دستور مرد انجام گرفته باشد.