مهرداد مظفری مدیرعامل پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه زیر مجموعه هلدینگ پترو فرهنگ در حاشیه همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم:

تفاهم نامه این شرکت با بانک شهر در راستای  تامین مالی،  ایجاد صندوق مشترک، خدمات نوین بانکی، تسهیلات و خدمات ارزی به امضا رسیده است. سابق بر این بانک شهر طی چهار سال در سه بخش تامین مدل‌های مالی ،تسهیلات و سرمایه در گردش  در این شرکت موفق عمل کرده است و توانسته در تامین مالی فرهنگیان اثر گذار باشد.

.رضا یاری فرد عضو هیات مدیره بانک شهر  در حاشیه  این نمایشگاه :

صنعت پتروشیمی صنعت پیشران کشور است و بانک شهر بازوی حمایتی این صنعت ارز اور است. مسوولیت اجتماعی بانک شهر  ایجاد ثروت آفرینی و اشتغال کشور است و در این مسیر موظف به حمایت از بنگاه های تولیدی است.