لغو معاملات الگوریتمی؛ در خدمت یا علیه بازار

شب گذشته دستور لغو معاملاتی به تصمیمی خبرساز بدل شد. این تصمیم واکنش‎های متفاوتی در پی داشت، برخی معتقد بودند که با این دستور، رانت موجود در برخی معاملات کمتر می‎شود اما از طرف دیگر برخی کارشناسان نیز لغو این معاملات را جز ضرر برای بازار نمی‎دانند و معتقدند این مساله تنها پای مداخله‎گران را بیشتر به بازار باز می‎کند. امروز امید موسوی، مدیر عامل و موسس تحلیلگر امید، مهمان برنامه اکو ایران شده است تا به بررسی و چند و چون این مساله بپردازیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد