دستکاری قیمت؛ از شایعه تا واقعیت

روزی نیست که از کانال‌ها و کارشناسان بورسی صحبت دستکاری قیمت و رفتار سلیقه‌ای ناظر بازار را نشنویم.

سوال اساسی‌ این است که ناظر بازار تا چه حد برای بورس ضروریست؟ کدام یک از اعمالی که در طول معاملات انجام می‌دهد برای بازار مفید است؟ آیا قانون مشخصی وجود دارد که ناظر طبق آن عمل کند تا شائبه دستکاری از میان برود؟ 

امروز در برنامه دیدبان بورس به همراه دو کارشناس حاذق بازار، مهدی سوری و سید علی طباطبایی، به بررسی چالش‌ها در خصوص ناظر بازار پرداخته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد