۰۱:۲۶
خودروسازان کشور در حالی ملزم به تولید محصولات خود با استاندارد یورو5 هستند که در صورت ناهمخوانی با بنزین سراسری، خودروها دچار…

آخرین ویراژ

۰۱:۲۶
خودروسازان کشور در حالی ملزم به تولید محصولات خود با استاندارد یورو5 هستند که در صورت ناهمخوانی با بنزین سراسری،…
۳۴:۰۶
واردات خودرو در سال 1402 بعد از گذشت بیش از پنج سال رنگ عملیاتی به خود گرفت و شاهد بودیم که محصولات تولیدی برندهای…
۵۶:۲۱
سیاست گذار به جبر به این نتیجه رسیده که باید به مالکیت بر شرکت‌های خودروساز پایان دهد به همین دلیل نیز به واگذاری سهام…