آخرین ویراژ

۰۱:۵۰
سیاست گذار خودرویی تا کنون سه مرتبه بازه زمانی واردات خودرو را تغییر داده است همین مساله سبب شده تا کارشناسان با دیده…
۰۱:۰۲:۰۵
وزارت صمت در حالی وعده داده تا واردات خودرو در آذرماه سال جاری استارت بخورد که پیش تر دو بازه زمانی خردادماه و…
سرمایه گذاری ترنج