انتخاب رییس اسبق صدا و سیما به ریاست بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور از اولین روز اعلام خبر با واکنش های وسیعی مواجه شد و حالا به نظر میرسد دستگاه های نظارتی هم به موضوع ورود کرده اند.

این نامه که با مهر "محرمانه" امروز به فضای مجازی درز کرده، قطعا در روزهای آینده حاشیه های متعددی برای وزیر نفت ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد.

آیا ابراهیم رییسی خود به این موضوع ورود خواهد کرد؟