برنامه پنجره

آیا اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر است؟

حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه‌وبودجه و محمدتقی فیاض« کارشناس اقتصادی در این قسمت از برنامه «پنجره» درباره روند بودجه‌ریزی در کشور و چالش‌های پیش رو برای اصلاح ساختار بودجه کشور صحبت می‌کنند.

بودجه در کش‌وقوس تغییر

دولت حسن روحانی به خاطر تحریم‌ها و مشکلات ساختاری با شرایط ویژه‌ای روبرو است به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که ممکن است دولت در سال جاری با صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می‌شود. در این برنامه طرح اصلاح ساختاری بودجه از سوی سازمان برنامه پرداخته می‌شود و همچنین به سؤال‌هایی چون طرح سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه شامل چه محورهایی است؟ آیا این طرح قابلیت اجرا دارد؟ آیا اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی و ظرف سال آینده امکان‌پذیر است؟ محمدتقی فیاض، کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت به دنبال این است که بودجه کل کشور شامل تمام نهادهایی شود که به‌نوعی درگیر بخش عمومی کشور هستند. او می‌گوید که بودجه‌ای که داریم شامل خود دولت و شرکت‌های دولتی است اما نهادهای عمومی، انقلابی و شهرداری‌ها شامل این برنامه نمی‌شوند. در مقابل حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه از سابقه نظام بودجه‌ریزی در کشورمان صحبت می‌کند و درباره اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور و روندی که در سال‌های مختلف طی کرده صحبت می‌کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد