نسخه اقتصادی آمریکای لاتین

سیاستی که به مطالبه حمایت های مخرب اقتصادی منجر شد، از ذهنیت جایگزینی واردات در آمریکای لاتین بر می آید. ایران و برزیل تقریبا از یک زمان صنعتی شدن را آغاز کردند و هر دو به دنبال واردات کالا در ازای صادرات منابع طبیعی شان بودند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد