تورم مهرماه

بر اساس گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه به سطح 7/1 درصد رسیده است.

بر اساس گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه به سطح ۷/ ۱ درصد رسیده است.

طی دو ماه پایانی تابستان سال جاری، نرخ تورم ماهانه روند کم‌دامنه‌ای در سطح نیم درصد ثبت کرده بود.

افزایش تورم بخش آموزش به‌دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تورم بخش اجاره و سوخت‌ها دلایل اصلی بالا رفتن سطح تورم ماهانه در مهرماه بوده است.

در مهرماه تورم متوسط یا دوازده ماهه پس از ۱۶ ماه روند صعودی تغییر مسیر داده و نسبت به شهریور ماه کاهش سطح داشته است.

نرخ تورم در ماه اول پاییز، حرکت با احتیاطی دارد، یعنی نه روند پرشتاب ماه‌های پاییزی سال قبل را تجربه می‌کند، نه اینکه روند حرکت آن متوقف شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد