اوپک گرفتار در مارپیچ کاهش تولید؟

اوپک در گزارش سالانه خود از «دورنمای جهانی نفت ۲۰۱۹»، پیش‌بینی‌‌اش از میزان نفت تولیدی این گروه در سال‌های پیش‌رو را کاهش داد همچنین بر کوچک شدن سهم بازار این سازمان تا اواسط دهه آینده زیر سایه طغیان تولیدات شیل آمریکا تاکید کرد.

اوپک انتظار دارد تقاضا برای نفت خام تولیدشده طی چهار سال آینده حدود ۷ درصد کاهش پیدا کند و تا ۲۰۲۳ به طور متوسط به 32.7 میلیون بشکه در روز برسد.

 علت اصلی این پیش‌بینی، سایه افکندن شیل آمریکا بر سهم بازار اوپک است.

گزارش اخیر اوپک از چشم‌انداز نفت، دو پیام محوری در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کشورهای عضو این سازمان به همراه دارد.

 «محدودیت بیشتر تولیدات کشورهای عضو اوپک» و «لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بلندمدت.»

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد