شاخص حذف یارانه معیشتی

شاخص هایی که باعث می شود به خانواده ای یارانه معیشتی تعلق نگیرد مالکیت خودرو با ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون تومان مالکیت خانه با ارزش بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و در شهرستان با ارزش بیش از ۹۰۰ میلیون تومان حکم حقوقی بالای ۵ میلیون تومان برخی مشاغل احتمال پردرآمد بودن آنها بالاست اما لزوما پردرآمد نیستند (مثل پزشکان) که کاندیدای حذف شدن هستند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد