غلظت نفت در بودجه ۹۹

ظاهر ارقام مندرج در بودجه، سخن حسن روحانی درباره کاهش وابستگی بودجه به نفت را تایید می‌کند اما جست‌وجو در سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه می‌کند.

تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه و دارایی‌های مالی موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه شده است.

دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را به‌عنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده است.

پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است.

عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان بر فرض تخصیص ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک کم‌برآوردی شدید در تبدیل ریالی درآمد نفتی است.

از حیث دلاری، دولت باید قادر به فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز باشد که با واقعیت‌های تحریمی تطابق ندارد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد