تناقض دیدگاه ها در بازار ارز

دیدگاه های متفاوتی در مورد ناپایداری قیمتی ابتدای هفته و رفت و برگشت های متوالی وجود دارد.

گروهی معتقدند، معامله گران خود را با نوسانات اخیر هماهنگ نکرده اند و سعی می کنند بخشی از ضررهای خود را جبران کنند.

افزایش مقطعی بالای 20 درصد دلار در آذرماه، خالی فروش ها را بیشتر از سایرین در بازار متضرر کرده است.

گروهی دیگر باور دارند، روند قیمتی رفت و برگشتی در کانال 12 هزار تومانی نشان دهنده شرایط مبهم و نامشخص است .

آنها معتقدند، تناقض دیدگاه ها و انتظارات بیش از هر زمانی در بازار بالاست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد