جنس متفاوت تقاضا برای آپارتمان‌های نقلی پایتخت

مشتری بازار آپارتمان‌های نقلی، خانه اولی‌های دارای امتیاز وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند

مشتری خانه‌های کوچک‌متراژ تنها این گروه نیستند، در هفته‌های اخیر با جنس متفاوتی از تقاضا نیز روبه‌رو بوده‌اند.

تقاضا از سوی کارمندان مشغول به کار در مناطق مرکزی تهران و ساکن شهرهای اطراف پایتخت ، افزایش یافته است.

اغلب این افراد خانواده‌های دارای فرزند هستند که آپارتمان‌های نقلی زیر ۵۰ مترمربع برای سکونتشان مناسب نیست.

با افزایش قیمت سوخت در صرفه سفرهای هر روزه به تهران، آنها در صدد خرید آپارتمان نقلی در تهران بر آمده‌اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد