گریزگاه‌های مالیاتی

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است

 درآمدهای مالیاتی حدود ۲۷ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه می‌کند.

کاهش شدید درآمد‌های نفتی باعث شده تا دولت پیش‌بینی‌ها از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها را با شیب تندی افزایش دهد.

کارشناسان برای افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند

برخی مواضع دولتمردان را برای اعطای معافیت‌های مالیاتی به برخی از اقشار جامعه نقد کردند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد