جزر و مد صنایع در ۲۰۲۰

نشریه اکونومیست در آستانه سال نو میلادی پیش‌بینی خود را از وضعیت صنایع مختلف جهان در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد.

پیش‌بینی‌ها از وضعیت صنایع مختلف جهان متاثر از نااطمینانی‌های سیاسی است

پیش‌بینی‌ها آینده صنایعی همچون «غذا و کشاورزی» و «خرده‌فروشی» در جهان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

در سال ۲۰۲۰، محرک‌های پولی کمک خواهند کرد تا رشد اقتصادی جهان به سطح 3.2 درصد برسد؛ رشدی که بیش از رشد سال ۲۰۱۹ است.

سال ۲۰۱۹ با اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی معتبر دنیا از جمله فدرال رزرو جهت گرفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد