گذار تاریخی در ۲۰۲۰

سال پیش در بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران به سودهای بزرگ دست پیدا کردند و تحولات مثبتی رخ داد .

روندهایی نظیر کاهش فقر شدید، افزایش میزان باسوادی و کاهش بیماری‌ها ادامه پیدا کرده است.

استیضاح ترامپ، جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا، مذاکرات تجاری چین و آمریکا توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده‌اند

 در سال‌جاری شاهد اثرگذاری آنها خواهیم بود و انتظار می‌رود رونق در بورس‌های بزرگ ادامه یابد.

باور تحلیلگران این است که شرایط اکنون بهتر از ابتدای سال ۲۰۱۹ است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد