بسیاری از کارشناسان معتقدند ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری به درستی انجام نشده و همین امر باعث شد تا بازار اقبال خوبی به این عرضه‌ها نشان ندهد. در این برنامه چارسو با میثم شوشتری در خصوص این موضوع به بحث پرداخته‌ایم.